whatsapp
[email protected] 0850 308 02 32 / 0537 266 45 03

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince internet üzerinden yapılan satışlar için sözleşme yapılma mecburiyeti sebebiyle tanzim edilmiş olup, detayları aşağıda belirtilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket ile sözleşmeyi okuyup kabul linkini onaylayan üye arasında tamamen kendi isteği ve hür iradesi ile aşağıda belirtilen şartlarla ” UZAKTAN EĞİTİM SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Sözleşme maddeleri şunlardır:

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI

Unvanı: Projeadası Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)

Adres/iletişim: Aydın/Efeler

Telefon: 05303301802

E-mail adresi: [email protected]

1.2. ALICI

Bir eğitimi satın alan Üye.(Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.)

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adresi :

Cep Telefonu :

e-mail Adresi :

MADDE 2- KONU

İş bu sözleşmenin konusu, üyenin internet üzerinden şirkete siparişini verdiği, faturada ayrıntı ve niteliklerinin belirtildiği hizmetin satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı “Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

Sözleşmeye konu olan ürün/hizmet katılımcının internet üzerinden kendi tercihine göre şirketten satın aldığı (video, metin, ve resim)eğitim içerikleridir.

3.1 Elektronik ortamda alınan hizmet/hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, özellikleri, satış bedeli, ödeme şekli, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

3.2 ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda SATICI hizmet siparişinde sorun tespit ettiği durumlarda ve ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde hizmetin yürürlüğe girmesini 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için hizmet siparişini iptal eder. Satış iptalinde Alıcı toplam ödeyeceği tutarın %40’ını ödemeyi peşinen kabul eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 ŞİRKET VE ÜYENİN YASAL MÜKELLEFİYETLERİ

4.1.1. Üye, faturada ayrıntıları belirtilen sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ürün ya da hizmetin nasıl kullanılabileceğine ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.1.2. Sözleşme konusu üründen/hizmetten sözleşmeyi kabul eden üye haricinde birisinin faydalanmayacağını üye peşinen kabul eder.

4.1.3. Şirket sözleşme konusu ürünleri/hizmetleri, web sayfasında sunduğu ön bilgiler doğrultusunda açıklanan sürede/tarihte eksiksiz olarak üyeye sunmakla mükelleftir. Fakat, üyenin kendi internet bağlantısı ve teknik alt yapısı, kullandığı bilgisayar, cep telefonu, tablet vb. cihazlardan kaynaklanan sorunlardan dolayı satın aldığı ürüne/hizmete ulaşamamasından şirket sorumlu tutulamaz.

4.1.4. Sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmetin üyeye sunulabilmesi için, şirketin web sayfasındaki satış işlemleri adımlarını tamamlaması ve satış sözleşmesini okuyarak sözleşmeyi kabul ettiğini gösteren onay alanlarını işaretlemesi ve ardından ürün ya da hizmetin bedelini ödemiş olması gereklidir.

4.2. ÜRÜNÜN TESLİMİ VE KULLANIMI

4.2.1. Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı web sitesine wwwi.ulusalmatematiksampiyonasi.com üye olması zorunludur.

4.2.2. Sözleşme www.ulusalmatematiksampiyonasi.com veya internet sitesindeki satış işleminin gerçekleştirmesi ve satış sözleşmesinin onaylamasından sonra yürürlüğe girer.

Ayrıca satıcı iş bu sözleşme gereğince kendisine ürün kullanma kodunun ve gerekli bilgilerin online olarak bildirdiği mail adresine mail yolu ile satıcının tarafından ulaşmasından itibaren alıcının malı teslim aldığı kabul edilir ve bu sebeple alıcı malın veyahut hizmetin teslim edilmediği iddiasına dayanamayacaktır.

4.2.3. Ürün/hizmet, kredi kartı veya havale yöntemleri ile satın alınabilir. Bankanız, şirketin verdiği taksit adedinden daha fazla taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür hizmetler ve kredi ödeme planının oluşturulması bankanızın inisiyatifindedir. Üyenin banka ile ilgili yaşayabileceği hiçbir problemden şirket sorumlu değildir.

Ayıca üye, kredi kartı ile yapılan ödemelerde faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve üye arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.4. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin şirkete ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. Müteakip üç iş günü içinde de şirket tarafından satın alınan ürün ya da hizmetin aktif hale getirilerek gerekli bilgiler yine e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir.

4.2.5. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait fatura en geç 30 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

4.3. ÜYENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.3.1. Üye satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının şirkete ait olduğunu kabul eder ve şirketten izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

4.3.2. Üye, iş bu sözleşmeyi onayladığında www.ulusalmatematiksampiyonasi.com internet sitesindeki “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası”, “İade, İptal ve Garanti Koşulları” ile ilgili metinleri de okumuş, anlamış ve kabul edilmiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

ALICI, üyeliğe hak kazanacak işlemleri tamamlandıktan sonra, Kredi Kartı İle Satış, Banka Havale / EFT İle Satış ve Banka Havale / EFT ile Taksitli Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir.

Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir.

Banka Havalesi/EFT taksitli Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ya da telefonda kayıt olacağını belirttikten sonra verdiği mail adresine gönderilen onay postası ile ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ortaklaşa karar verilen tarihlerde ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir.

4.4. ŞİRKETİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.4.1. Şirket, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak üyeye sunmakla mükelleftir.

4.4.2. Şirket, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda sözleşme konusu ürünü/hizmeti üyeye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede üyeye bildirmekle mükelleftir.

4.4.3. Üyenin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, üye şirket tarafından uyarılır ya da siparişi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret geri iade edilmez, ve ödenecek taksitlendirilmiş ödemelerin tamamı muaccel hale gelir.

4.4.4SATICI, Sunduğu içerikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda farklı zamanlı yayınlarda sunumu yapan kişileri değiştirebilir. Bu değişim sözleşmenin eksik ifası olarak değerlendirilemez.

SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Sözleşmeye aykırılık hallerinde SATICI’nın her türlü zararının tazminini talep hakları saklıdır. İşbu sözleşme sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması veya durdurulması halinde durma süresince askıya alınmış sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için ALICI tazminat talebinde bulunamaz.

ALICI’nın, işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, fesih dışında ALICI’nın siteye üyeliğini dondurma, kısıtlama, sonlandırma işlemleri yapabileceği gibi sözleşme ihlaline ilişkin belge, içerik, yorum ve her türlü bilgiyi silme ve siteden kaldırma hakkına sahiptir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. Üye satın aldığı tüm derslere ve tüm eğitim materyallerine aktif edildiği andan itibaren ulaşabildiğinden aktivasyondan sonra ücret iadesi söz konusu değildir.

5.2. Üyenin eksik veya geçersiz bilgi ve belge sunması sebebiyle sözleşmeye konu üründen/hizmetten yararlanamayan üyeye ücret iadesi yapılmaz.

5.3. Şirketin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve şirketin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince şirket yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile üyeye durumu bildirecektir. Taraflardan her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harf, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, resmi merciler tarafından alınmış kararlar vb. tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki taraf için de mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sürecin devamı süresince taraflar yükümlülüklerini yerine getirmeleri veya geç yerine getirmeleri sebebiyle, sorumlu olmayacaklardır. Taraflar mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı olarak karşı tarafa posta yoluyla bildirecek ve resmi belgeler ile kanıtlayacaktır mücbir sebep içinde iş bu sözleşme imzalanmışsa mücbir sebep dolayısıyla alıcının sözleşmeyi haklı feshi söz konusu değildir.

5.4. a. Eğitim sözleşmesinde yer almayan hususlar için ilgili kanun mevzuatı uygulanacaktır.

b. Üye kendisine gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak sisteme giriş yapabilir.

c. Eğitim sözleşmesinin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda Aydın Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

d. Sisteme kullanıcı adı ve şifresini girerek üyeliğin başladığını kabul eder.

Kredi kartı kullanmayan üye, ödemelerini, ödeme planında belirtilen gün ve tarihte, kendisine tebliğ edilen hesaba yatıracaktır.

Katılımcının kendi isteği ile üyelikten ayrılması durumunda, katılımcı tarafından yapılmış ödemeler iade edilmeyecektir.

Üye eğitimini sonlandırmak isterse eğitim danışmanlarımıza mail yoluyla başvurmak suretiyle üyeliğinin iptalini isteyebilir. Böyle bir durumda üyelik almış olduğu eğitim ile ilgili dönem için kendisinden tahsil edilmiş hizmet bedelinin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu şekilde çıkması sebebiyle ŞİRKET’in herhangi bir harcama veya masraf yapması durumunda bu harcama veya masrafları da tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bunu da bir madde olarak ekleyip devamına alıcı sistemden ayrılması durumunda ödediği bedelleri geri isteyemeyeceği gibi taksitlendirme halinde sistemden haksız ayrılması sebebiyle tüm taksitler muaccel hale gelecektir.

Taraflar sözleşmede belirttikleri adresler ile sorumludurlar, adres değişikliği durumlarını taahhütlü mektupla bildirmek zorundadırlar şayet bildirim yapılmamışsa sözleşme imzalandığı tarihte sözleşmede geçen adres hukuki ve geçeri yazışma adresidir, iş bu adrese yapılacak tebligatlar hüküm doğuracaktır.

MADDE 6- GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

6.1. Gizlilik ve rekabet yasağı konularında www.ulusalmatematiksampiyonasi.com internet sitesindeki “Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası” geçerlidir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

7.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde şirket kayıtları (Bilgisayar ses ve görüntü kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara, Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7.2. Sözleşmede yer almayan hususlarla karşılaşıldığında ilgili kanun ve mevzuat geçerli olacaktır.

Üye, 4882 S. K. ile değişik 6502 S. K.’un M. 9/A, f 2 ve Mes. Söz. Yön. 5. ve 6. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Anlaşmazlık çıkması durumunda iş bu sözleşme ve şirket kayıtları tek delildir.

Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Mesafeli satış sözleşmesine ilişkin düzenlemeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde hüküm altına alınmıştır.

İş bu sözleşme online olarak onaylandığı tarihte taraflar arası yürürlüğe girmiş sayılır.

Ben tüketici/üye olarak, iş bu 5(beş) sayfadan oluşan ön bilgilendirme belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Ulusal Matematik Şampiyonası bir markasıdır.